Selecteer een pagina
 

Privacyverklaring Annebet Neef


Annebet Neef , gevestigd te Nieuwolda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Annebet Neef  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Annebet Neef  (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Annebet Neef verwerkt:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken (mogelijkheid profiel aanmaken volgt nog), in correspondentie en/of telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Lijst met je contactgegevens via een app;
 • Internetbrowser en apparaat type;


De manier waarop ik gegevens verzamel:

Annebet Neef  verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. Annebet Neef  verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Annebet Neef hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

 

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Annebet Neef verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics).

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Annebet Neef bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Annebet Neef verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Annebet Neef een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Annebet Neef blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven waarmee mogelijk gegevens gedeeld worden:

 • MIJNDomein
 • WordPress
 • WordPress plugins:  Updraftplus, 
 • (MailTribe) ActiveCamapaign 
 • Kennis.shop
 • Stripe
 • Google
 • Window office
 • Tidycal
 • Trello
 • Zoom

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Annebet Neef gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Annebet Neef;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Annebet Neef een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Annebet Neef van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar  Annebet Neef reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Annebet Neef neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[AT]annebetneef.nl

 

December, 2021